177 lượt xem

Bảng giá dịch vụ tại TNT SPA

STT Dịch Vụ Thời Gian Giá Tiền Bảo Hành
2
17 Kích thích mọc tóc và nuôi dưỡng sau cấy tócairng 45′ 1.200.000