công nghiệp ảnh hưởng môi trường

10 lượt xem Tin tức
Cong Nghiep Anh Huong Moi Truong 7 2

công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường

Ảnh hưởng của sự phát triển công nghiệp tới môi trường sẽ gây ra sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, nước và đất, vấn đề sức khỏe cần có biện pháp bảo vệ,

Ảnh hưởng của sự phát triển công nghiệp tới môi trường và biệp pháp bảo vệ môi trường

​ Quá trình công nghiệp hóa, xã hội hoá và phát triển kinh tế  sẽ gây hại cho môi trường.Trong quá trình công nghiệp hoá sẽ gây ra sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, nước và đất, vấn đề sức khỏe, một số loài đã tuyệt chủng, và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một số trong thương mại và công nghiệp của nước ta về vấn đề môi trường.

nhóm ảnh hưởng đến môi trường công nghiệp

Khói bụi xả vào không khí: Ngành công nghiệp gây ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính của các nhà máy sản xuất do khí thải gây ô nhiễm của dung môi hữu cơ, CO, sulfur dioxide (SO2) và nitơ oxit (NOx). Những chất gây ô nhiễm sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe công cộng và hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu để thúc đẩy, phá hoại môi trường, hiệu ứng nhà kính, ôzôn hổng và hoang mạc hóa tăng.
Yêu cầu / tiêu chuẩn của một nhà máy công nghiệp bao gồm: ống khói khi lắp đặt phải được  điều tra và xử lý khí thải cho phép xác định tiêu chuẩn môi trường theo QCVN 19/2009/BTNMT

Cong Nghiep Anh Huong Moi Truong 7
công nghiep anh hưởng môi trường

..

 

Nước thải: Chưa được xử lý nước thải gây ra những vấn đề về môi trường, bao gồm: Hồ ngầm của hệ thống xử lý nước thải ô nhiễm, vận chuyển và phá hoại, và xử lý nước thải và bùn sau, sẽ hủy nó được dùng cho mục đích nông nghiệp suy thoái.

Yêu cầu / tiêu chuẩn của một nhà máy công nghiệp:

thu thập trên cơ sở tách biệt, dòng chảy và nước thải công nghiệp thành phố, nước thải và nước muối; xử lý nước thải và chất lượng theo giá trị; phù hợp với hệ thống thoát nước; liên tục lấy mẫu giám sát; widget; lưu tập tin.

Ô nhiễm đất: Nhiên liệu và năng lượng từ ngành công nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp vật liệu bị rò rỉ, và nguy hiểm của Việt Nam, trong đất bị ô nhiễm do chính Nguồn đất ô nhiễm.
Ví dụ là nhà máy Lọc dầu và đường ống bơm xăng, kho dầu, trạm xăng, nhà máy xử lý, nhà máy hóa chất, nhà máy, công ty giặt khô, in ấn, doanh nghiệp ngành dệt may và những nguy hiểm, vật liệu được lưu trữ.
Ô nhiễm đất tiếp xúc trực tiếp với chất gây ô nhiễm gây ra, khí độc rò rỉ đây. Và nước ngầm nhiễm vào tòa nhà. Đặc điểm của ô nhiễm đất ở trong đất bị ô nhiễm sau khi sự kiện tàn dư trong lâu dài.

Hotline: 0353.247.247
Chat Facebook
Gọi điện ngay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------